Česká obec sokolská

Už 159 let se poděbradští sokolové věnují nejen sportu, ale také kultuře, společenské a volnočasové zábavě. Svou činnot od roku 1897 soustřeďují do budovy v Tyršově ulici. Ta za ty roky doznala mnoho změn a dnes už nemá plesové sály jako v roce 1927. Od roku 1964 je naším hlavním tématem sport. Věnujeme se aerobiku, badmintonu, kopané, sportovní gymnastice a všestrannosti.

 

1863 Dne 1.srpna 1863 byla založena Tělocvičná jednota SOKOL Poděbrady.
1865 V létě se cvičilo na dvoře radnice (staré), v zimě se cvičilo v místnosti najaté „U zeleného stromu“ (nyní Savoy).
1865 – 1867 Cvičilo se v sále „Na kovárně“.
1893 Dne 11.března 1893 byla mimořádná valná hromada. Na ní byl schválen příspěvek 30 krejcarů měsíčně pro všechny členy Sokola na stavbu sokolovny.
1896 Ve veřejné dražbě byla zakoupena za 10.000 zlatých rozsáhlá parcela v ulici Nádražní (nyní Fügnerova) se starou tovární budovou zvanou „Šmolkárna“. Na jejím místě byla dle plánů br.stavitele Profta postavena tělocvična.
1897 Dne 19.září 1897 byla slavnostně otevřena první sokolovna v Poděbradech.
1900 Do sokolovny nastoupil jako sokolník bratr Jaroslav Trajhan, který tuto funkci zastával plných 41 roků.
1926 – 1927 Na místě staré sokolovny bylo třeba vystavět sokolovnu novou, modernější se sálem pro kino. Přijat byl návrh architekta F. Krásného tvůrce Tyršova domu v Praze. Nová sokolovna měla tři sály (tělocvičný, biografický, přednáškový). Byla opatřena ústředním topením, sprchami a letním cvičištěm. V sokolovně bylo umístěno loutkové divadélko a Tyršovo sokolské zátiší pro občasný pobyt bratří a sester (2 místnosti se 7 lůžky). Jednota měla též knihovnu o 915 svazcích.
1941 Dne 12. dubna 1941 (okupace) byl Sokol zrušen. V Poděbradech přebírají Sokol S.K.Lázně Poděbrady.
1945 Dne 5.května 1945 přebrali zpět sokolovnu z rukou Národního výboru: Klánek, Janota, Frohlich a Boučková.
1948 Došlo k násilnému sjednocení všech tělovýchovných organizací v jednu ČSTV.
1952 Sokolovna s veškerým inventářem a finanční hotovostí byla Sokolu odebrána a předána odborové organizaci Skláren Bohemia Poděbrady.
1991 Navrácení majetku včetně sokolovny TJ Sokol.
2012 Župní slet v Poděbradech
2017 Oslavy 155 let - Sokolský ples
2018 Rekonstrukce fasády sokolovny a zateplení nové budovy

Seznam oddílů

Sport Předškoláci Předškolačky Žáci Žákyně Dorci Dorky Muži Ženy Senioři Seniorky
Všestrannost ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Aerobik NE NE NE ANO NE ANO ANO ANO NE NE
Badminton NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE
Sportovní gymnastika ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO
Stolní tenis NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Všechny sporty
Mapa
Aktuality
Více aktualit
Kontakty na T.J.
Starosta

Radek Smejkal
tel.: 777234017
e-mail: radek.smejkal@styltex.cz

Jednatel

Monika Sobotková

Náčelník

Josef Svovboda

Náčelnice

Věra Doležalová

Předseda OS

MUDr. Miroslav Zmeškal

Vzdělavatel

Markéta Rožová

Kalendář Akcí
08
09

FISAF - SAMC, ČMP, Česko se hýbe 9/24

Kde: Městská sportovní hala BIOS Poděbrady

Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace