Česká obec sokolská
01. 03. - 30.11. 2022

Akce 120 kilometrů

Odbor turistiky Sokola Komárov připravil nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost akci "120 km" - k výročí založení Sokola v Komárově.

Každý zájemce si může vytisknout startovací kartu z webu Sokola Komárov https://tj-sokol-komarov.wbs.cz/?gen=5456, na které si bude zaznamenávat ušlé kilometry při vycházkách nebo oficiálních pochodech.

Podmínkou je během roku ujít alespň 120 kilometrů.

Akce bude ukončena 30. listopadu 2022.

Vyhodnocení (tři nejvýkonnější a deset vylosovaných) bude oznámeno v prosinci.

Schránka s logem akce, kam se můžou dávat vyplněné karty, bude viset na plotě u komárovské sokolovny.

Věříme, že většina zúčastněných nezůstane jen u 120 kilometrů (120 let od založení komárovského Sokola), ale minimálně zdolá 160 kilometrů, které připomenou 160. výročí od vzniku České obce sokolské!

V prosinci bude určitě zajímavá čísla - počet účastníků a celkový počet našlapaných kilometrů!

 

Celkem bylo odevzdáno v termínu do 30. listopadu 47 karet – z toho 34 od komárovských turistů plus jedna za psa Charlieho. Do akce se zapojili ale i „nemístní“! Ze Sokola Pražského br. René Kazda s jeho chodským psem Eliášem Bryvilsárem (∑ 478 km), jeden člen a osm členek odboru všestrannosti Sokola Tábor (∑ 3 438 km) (karty zaslal br. Václav Bláha) a ze severní Moravy z Příbora Pavel Bilík s 3 656 kilometry!

A jak dopadli komárovští turisté? S 2 292 kilometry zvítězila Jana Mračková! Nejmladší účastnicí byla tříletá Amálka Jarolímová z Chaloupek, která s rodiči našlapala 157 km!

Všichni účastníci splnili podmínku ujít 120 km, většina jich ale splnila i další výročí – 160 let od vzniku České obce sokolské!

A kolik kilometrů se ušlo celkem? 20 776,6 km! Z toho komárovští turisté 13 204,6 km!

 

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace