Česká obec sokolská
25. 06. - 26.06. 2021

Noc sokoloven 2021 - T. J. Sokol Kostelany

Akce se koná 25. června 2021 od 16:00.

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

 

S sebou dobrou náladu, spacák a karimatku.

Program

  • výstava na téma historie a aktuální dění v T. J. Sokol Kostelany
  • ocenění našich sokolíků
  • předvedení lidských pyramid
  • nácvik tance "krokovka"
  • opékání špekáčků
  • promítání rodinného filmu
  • přespání v sokolovně

Změna programu vyhrazena.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace