Česká obec sokolská
24. 06. - 25.06. 2022

Noc sokoloven v Komárově - 2022

V pátek 24. června 2022 se přidávají i komárovští Sokolové k organizátorům "Noci sokoloven". Po "podvečerních hrách, které budou letos doplněny i o "hry" s názvoslovím cviků, bude jako v předcházejících "nocích sokoloven", které T.J. pořádala, následovat spaní v sokolovně!

Akce bude ukončena v sobotu 25. června v 9 hodin, kdy budou děti předány rodičům.

Komárovská "Noc sokoloven" byla zahájena v pátek 24.6. v 17.00 hodin. Jako první část programu byly "hrátky" s názvoslovím cviků a vytvoření slov "SOKOL KOMÁROV", "160 LET SOKOLA", "ŽACTVO", "ŽÁCI", "GYMNASTIKA" - z těchto složek se právě děti zúčastnily! Následovala hodina venku - opékání na ohni, venkovní hry, zpívání při kytaře, na kterou hrála cvičitelka Andrejka Cafourková. Další část programu byly soutěže družstev s netradičními pomůckami. Děti byly rozděleny do tří družstev - stejnoměrně obsazeny malými až po starší děti, děvčata i chlapce. Na závěrečnou hodinu byla připravena "noční hra", jejímž cílem bylo vyluštění tajenky. Program byl ukončen ve 22 hodin. Poté se děti začaly připravovat na přespání. Pouze čtyři nejmenší děti nespaly a vyzvedli si je rodiče.

Celkový počet účastníků byl 57 - 40 dětí, 10 pořadatelů (cvičitelé), 7 návštěvníků.

Akce se velmi vydařila!

Jen škoda, že v tomto termínu jelo už několik dětí s rodiči na dovolenou! Bývaly by se rády zúčastnily!!

Mapa
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace