Česká obec sokolská
25. 06. 2021

Noc Sokoloven v T.J. Sokol Pardubice

NOC SOKOLOVEN 25.6.2021    18:00-22:00 HODIN

 

18:00 - ZAHÁJENÍ, UKÁZKA GYMNASTŮ – LIDSKÉ PYRAMIDY

 

18:30 a 19:30 – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY SOKOLOVNY

 

18:00-21:00 – VELKÝ SÁL - MOŽNOST VYZKOUŠET SI RŮZNÁ TĚLOCVIČNÁ NÁŘADÍ – překážková dráha na čas, velká trampolína, bradla, hrazda, kruhy, kladina, dráha pro malé děti, trampolínka apod.,

 

18:00-21:00 – KAŽDOU PŮL HODINU VYSTOUPENÍ GYMNASTŮ – UKÁZKA LIDSKÝCH PYRAMID – MOŽNOST VYZKOUŠET SI LIDSKÉ PYRAMIDY

 

18:00-21:00 – MOŽNOST VYZKOUŠET SI LEZENÍ NA LEZECKÉ STĚNĚ 

 

18:00 – 21:00 – MALÝ SÁL - MOŽNOST VYZKOUŠET SI MÍČOVÉ SPORTY – VOLEJBAL, BASKETBAL   

 

18:00-21:00 – POSTŘEHOVÝ ZÁVOD

 

Na akci se přišlo podívat asi 60 účastníků, převážně dětí. Všichni si mohli vyzkoušet cvičení na velké trampolíně, hrazdě, kruhách nebo si vyzkoušet šplh na laně nebo lezení na lezecké stěně. Této možnosti využili nejen děti, ale i rodiče. Menší děti měli svůj prostor, kde pro ně byla připravena překážková dráha, chůze po kladině nebo skákání na bosu. Většina dětí se i s rodiči vydala na postředhový závod a hledal obrazce schované v budově sokolovny.

Velký ohlas sklidilo vystoupení gymnastů, kteří předváděli několi variant lidských pyramid.

Mapa
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace