Česká obec sokolská
17. 03. - 19.03. 2023

První pomoc pro členy čos II. konzultace

První Pomoc Pro Členy Čos

Jak se správně zachovat při zranění, jak odborně poskytnout ošetření a neublížit? To všechno se

naučíte na školení první pomoci. Výuka probíhá podle nových standardů první pomoci v rozsahu

41 hodin a je zakončena zkouškami. Součástí školení je výuka záchrany tonoucího v bazénu.

Školení je vhodné pro všechny cvičitele, trenéry, zároveň i pro ostatní zájemce o získání

odbornosti zdravotník zotavovacích akcí. Podmínkou pro přihlášení je věk 18 let, ukončené

střední vzdělání, dobrý zdravotní stav a schopnost uplavat 100 metrů. Školení je pod názvem

Zdravotník zotavovacích akcí akreditováno MŠMT pod č. j. MSMT–12829/2021-2.

Termíny konzultací Místo: Praha

18.–19. 2. 2023, 17.–19. 3. 2023

Přihlášky: do 3. 2. 2023 Poplatek: člen ČOS 2 600 Kč / veřejnost 4 800 Kč

Více informací na https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru

Mapa
Newsletter

Generální partneři

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

PARTNER

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace