Česká obec sokolská
25. 02. - 26.02. 2023

Sokolské Šibřinky - 2023

V sobotu 25. února 2023 pořádá T.J. Sokol Komárov tradiční sokolské ŠIBŘINKY!

ráz: "NECH NA HLAVĚ"

hraje: SEPARACE

kde: sokolovna Komárov

začátek: ve 20:00 hod.

 

V sobotu 25. února 2023 byly v komárovské sokolovně po dvouleté pauze uskutečněny tradiční sokolské ŠIBŘINKY. Letošní téma „NECH NA HLAVĚ“, jehož podmínkou byla pokrývka hlavy, dodrželi všichni příchozí. A dobré dvě třitiny měli i masku/maškarní kostým! K tanci a poslechu hrála kapela Separace. Zatancovat si přišlo 144 účastníků, o zajištění provozu se starali členové komárovského Sokola.

O půlnoci došlo k tradičnímu vyhlášení nejlepších masek. Masky byly rozličného rázu a je nutné podotknout, že většina byla velice zdařilých! Přesto se pětičlenná porota ve svém hodnocení nerozcházela a shodně vybrala výherce! Páté místo obsadila horrorová postava Freddy Krueger, čtvrtí byli „piráti“, třetí „Číňané“, druhé místo patřilo „Obláčkům“ a jako nejzdařilejší byly ohodnoceny „Koktejlky“! Letos byla i prémiová sponzorská cena – výhledový let. Předem už bylo stanoveno, že výhercem bude vlastník vylosované vstupenky!

 

webové stránky, FB

Mapa
Newsletter

Generální partneři

GENERÁLNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNER

Hlavní partneři

Generální mediální partner

Hlavní mediální partneři

PARTNER

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Oficiální dodavatelé

Partnerské organizace